Regeling dienstverlening aan huis

Artikel 1 Korte samenvatting van de ‘Regeling dienstverlening aan huis’

Als een Sitter, drie of minder dagen per week, oppasdiensten verleend in en om het huis van (dezelfde) Gebruiker van het Topsitters Platform dan kan er gebruik gemaakt worden van de Regeling dienstverlening aan huis.

Een Sitter mag bij meerdere Gebruikers diensten verlenen zolang de Sitter maar bij elke Gebruiker afzonderlijk voldoet aan de genoemde voorwaarden.

Als een oppasdienst aan alle voorwaarden van de Regeling dienstverlening aan huis voldoet dan wordt de Gebruiker van het Topsitters Platform niet gezien als werkgever. De Sitter is daardoor niet in loondienst. De Gebruiker hoeft daardoor geen rekening te houden met financiële of administratieve consequenties (zoals de belastingdienst). De Sitter moet wel zijn/haar inkomsten opgeven bij de belastingdienst en bij de uitkeringsinstantie als de Sitter een uitkering ontvangt.

Aan welke voorwaarden moet de Sitter voldoen?

Om onder de Regeling dienstverlening aan huis te vallen moet de Sitter aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • De Sitter voert de oppasdienst/werkzaamheden in en om het huis van de Gebruiker uit. Deze voorwaarde wordt ruim genomen. Ook boodschappen doen, naar de speeltuin met de kinderen gaan, naar sport- of muziekles gaan etc mag. Oppassen in het huis van de Sitter of in het huis waar de Gebruiker tijdelijk woont vallen ook onder deze voorwaarde.
 • Zowel de Sitter als de Gebruiker zijn particulier.
 • De Sitter is maximaal 3 dagen per week bij de Gebruiker werkzaam. Hoeveel uur een Sitter per dag werkt maakt voor de Regeling dienstverlening aan huis niet uit. Zelfs als de Sitter maar één uur komt, wordt dat gezien als één werkdag.

Welke werkzaamheden vallen onder de Regeling dienstverlening aan huis?

De Sitter komt bij de onderstaande werkzaamheden voor de regeling in aanmerking;

 • Oppassen op kinderen
 • Brengen/halen van gezinsleden
 • Hulp in de huishouding zoals schoonmaken, wassen, strijken, koken en afwassen
 • Verzorgen van huisdieren
 • Halen van boodschappen/medicijnen
 • Onderhoud van de tuin
 • Zorgverlening
 • Klusjes aan, in en rond de woning

Voldoet de Sitter niet aan de voorwaarden?

Als de Sitter niet voldoet aan de voorwaarden, dan is de Sitter in loondienst bij de Gebruiker. De Gebruiker is dan verplicht om loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in te houden. Ook moet de Gebruiker de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet voor de Sitter betalen.

Verzekeren bij het UWV?

Als de Sitter in aanmerking komt voor de Regeling dienstverlening aan huis dan is de Sitter niet verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wil je als Sitter wel verzekerd zijn? Dan kun je een vrijwillige verzekering afsluiten. Meer in formatie hierover is te vinden bij het UWV.

Oppasovereenkomst

Voldoet een Sitter aan de Regeling dienstverlening aan huis? Topsitters heeft ervoor gezorgd dat de Gebruiker en de Sitter automatisch samen een ‘opdrachtovereenkomst tot dienstverlening’ oftewel een Oppasovereenkomst sluiten waarin afspraken tussen de Gebruiker en Sitter over de dienstverlening (het doen van een oppasdienst) zijn vastgelegd.

Acceptatie

De Gebruiker accepteert met het sturen van een boekingsaanvraag de bepalingen in de Oppasovereenkomst en doet een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van deze Oppasovereenkomst.

De Sitter gaat met het accepteren van de boekingsaanvraag akkoord met de bepalingen in de Oppasovereenkomst.

Op het moment van acceptatie van de boekingsaanvraag door de Sitter komt automatisch de Oppasovereenkomst tussen de Gebruiker en de Sitter tot stand.

Het volledige rapport ‘Hoofdstuk 3 van de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ (Commissie Kalsbeek)’ is te vinden op www.rijksoverheid.nl

In dit hoofdstuk beschrijft de Commissie ‘Regeling dienstverlening aan huis’ en plaatst het deze in een internationale context.