Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de gebruiker van het Topsitters platform

Beste Gebruiker van ons Topsitters platform,

Welkom!

Wat fijn dat je onze algemene voorwaarden leest!

Bij Topsitters geloven we dat kinderen gelukkiger worden als ze hun talenten inzetten. Kinderen die hun passie ontdekken en daarmee aan de slag gaan, krijgen meer doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Bij Topsitters spelen kinderen dus de absolute hoofdrol.
Toch moeten we ook wat zakelijke dingen met je bespreken. Niet altijd leuk, maar het hoort erbij. Hieronder vind je onze algemene voorwaarden voor jou als gebruiker van ons platform.

Mochten er vragen zijn, bel of mail ons dan! Wij zullen onze uiterste best doen je te helpen.

Lieve groet,

Denise Zijlstra en Marianne Bos

Inhoud

1. Definities

2. Wie zijn wij en wat is ons doel

3. Registratie. Totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst

4. Toegang tot het Platform. Voorwaarden tot toegang tot het Platform

5. Werkwijze. Het vinden en boeken van een Sitter. Totstandkoming

Oppasovereenkomst.

6. De Oppasovereenkomst

7. Kwaliteitsbeoordeling van de (oppas)dienst

8. Aansprakelijkheid van Topsitters

9. Vrijwaring

10. Herroeping

11. Annulering van een geboekte (oppas)dienst

12. Membership. Opzeggen Membership

13. Facturering Membership. Facturering na een (oppas)dienst

14. Opschorting en ontbinding

15. Wijzigingen

16. Toepasselijk recht. Bevoegdheid rechter. Nietigheid

Artikel 1 Definities

Voor we van start gaan vind je hieronder termen die in deze algemene voorwaarden regelmatig terug zullen komen. We zullen ze in de navolgende betekenis gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruikersvoorwaarden: De Algemene voorwaarden voor de gebruiker van het online

Topsitters platform.

Topsitters: Topsitters B.V., gevestigd aan de Tureluur 1, 1191 VG te Ouderkerk aan de Amstel met KvKnummer 73031704, tel. 06-40501862. Wordt in dit document ook wel aangesproken als ‘wij’, ons’ of ‘onze’.

Platform: Dit is de door Topsitters opgezette structuur met zoekfunctie op het adres www.topsitters.nl

Gebruiker: jij, de ouder of wettige verzorger van de op te passen kinderen, die een Sitter met skills zoekt via ons online Platform. Wordt in dit document ook wel aangesproken als ‘jij’ of ‘jouw”

Sitter: een particulier van 18 jaar of ouder met skills, die onder de Regeling dienstverlening aan huis valt en een (oppas)dienst verleent aan de gebruiker.

Skills: Extra talent(en) van de Sitter! Naast het bieden van professionele en betrouwbare oppas deelt de Sitter deze extra talent(en) met de kinderen en helpt zo de eigen talenten van de kinderen te ontwikkelen, passies te ontdekken, zelfvertrouwen- en meer doorzettingsvermogen te krijgen.

Regeling dienstverlening aan huis: Hoofdstuk 3 van het advies van de commissie dienstverlening aan huis (commissie Kalsbeek). In dit hoofdstuk beschrijft de commissie de regeling dienstverlening aan huis en wordt deze geplaatst in een internationale context.

De Regeling dienstverlening aan huis is te vinden op www.topsitters.nl en kan worden opgeslagen en afgedrukt.

Gebruikersovereenkomst: deze Algemene voorwaarden gelden als een overeenkomst tussen Gebruiker en Topsitters.

Oppasovereenkomst: de opdrachtovereenkomst tot dienstverlening tussen Gebruiker en

Sitter. Deze is te vinden op www.topsitters.nl en kan worden opgeslagen en afgedrukt.

Artikel 2 Wie zijn wij en wat is ons doel

Wie zijn wij

Topsitters B.V. is gevestigd aan de Tureluur 1, 1191 VG te Ouderkerk aan de Amstel met

KvKnummer 73031704, tel. 06-40501862. Wij beheren de website/ het online platform www.topsitters.nl. Ons online platform koppelt families binnen een paar clicks aan de juiste beschikbare Sitter met skills.

Wij werken met Sitters die vallen onder de Dienstregeling aan huis. Informatie over deze regeling kun je vinden op onze website. Wij vragen je de informatie goed te lezen! Als

Gebruiker van ons platform moet je zelf kunnen beoordelen of de Regeling dienstverlening aan huis van toepassing is op de gekoppelde beschikbare Sitter voordat je deze definitief boekt. Is de regeling toch niet van toepassing op de geboekte Sitter dan ben je hier zelf verantwoordelijk voor en zijn de gevolgen voor rekening van jou als

Gebruiker.

Ons doel

Onze hoofdactiviteit en ons belangrijkste doel is met ons online platform en onze zoekfunctie, door middel van vraag en aanbod, je te koppelen aan een Sitter met talent.

Wij willen dat de Sitter, naast het zijn van een professionele en betrouwbare oppas, jouw kind iets extra’s meegeeft, een talent van zichzelf ontdekt. Hierdoor zijn/haar passies ontdekt en groeit in zijn/haar ontwikkeling. Topsitters is een bemiddelaar bij het in contact brengen van Gebruikers en Sitters, geen partij bij de gesloten oppasovereenkomst (zie artikel 5) tussen Gebruiker en Sitter.

Topsitters treedt op als gevolmachtigd vertegenwoordiger voor de Sitter wanneer je als

Gebruiker deze Sitter boekt via het platform. Topsitters accepteert en bevestigt namens de Sitter, natuurlijk alleen met goedkeuring van de Sitter, een boeking van de Gebruiker.

Daarnaast maakt Topsitters het mogelijk om als Gebruiker van het platform, door middel van de (derdengeld) rekeninghouder Mollie B.V. ofwel Stichting Mollie Payments, gevestigd te Amsterdam, betalingen aan de Sitter te doen. De betaling die je als Gebruiker doet via het platform zijn betalingen aan de Sitter.

Artikel 3 Registratie. Totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst

Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet je je registreren. Je maakt een Gebruikersprofiel aan en sluit een abonnement af, oftewel membership. Dit doe je door het online registratieformulier in te vullen, welke automatisch via het platform wordt opgestuurd naar Topsitters. Dit kan enkel na het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden en de Privacyverklaring. Vervolgens sturen wij een bevestiging van de registratie en daarmee een bevestiging van het feit dat je onze Gebruikersvoorwaarden en onze Privacyverklaring accepteert.

Met deze registratie, acceptatie en bevestiging is tussen ons, de Gebruiker en Topsitters een overeenkomst tot het gebruik van het online platform, de Gebruikersovereenkomst, tot stand gekomen. Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als de bepalingen van deze tot stand gekomen Gebruikersovereenkomst.

Artikel 4 Toegang tot het Platform. Voorwaarden tot toegang tot het platform

Toegang tot het platform.

Het platform is 24 uur per dag, zeven dagen per week toegankelijk. Topsitters behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, het Platform of de toegang tot andere online services tijdelijk op te schorten om werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan updates, onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan de servers etc.

Topsitters heeft het recht om zonder opgaaf van redenen, functies van het Platform te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen.

Wij bieden geen garantie dat het Platform zonder onderbreking zal functioneren.

Voorwaarden tot toegang tot het Platform

Zoals in artikel 3 al duidelijk werd is een eerste vereiste voor toegang tot ons Platform het registreren als Gebruiker en daarmee een Gebruikersprofiel aan te maken.

Topsitters behoudt zich het recht voor een registratie te aanvaarden of te weigeren in geval van niet-naleving van de Gebruikersvoorwaarden. Wij kunnen ook, zonder opgave van redenen, je als Gebruiker verwijderen van ons Platform en je de toegang in de toekomst weigeren.

De informatie die je in het Gebruikersprofiel hebt staan moet volledig, correct, up-to-date, waarheidsgetrouw en bewezen zijn op eerste verzoek van Topsitters. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor! Je hebt de mogelijkheid het Gebruikersprofiel te allen tijde bij te werken.

Je verklaart dat je het recht hebt om de informatie in het Gebruikersprofiel te plaatsen; met inbegrip van en zonder uitzondering, dat je de machtiging of de toestemming van de ouderlijke macht hebt om deze informatie in het Gebruikersprofiel te plaatsen.

Iedere gebruiker mag maar een Gebruikersprofiel aanmaken. Je verbindt je ertoe als Gebruiker persoonlijk gebruik te maken van het Platform, het Gebruikersprofiel is niet overdraagbaar aan derden. Topsitters mag ervan uit gaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met deze inloggegevens.

Wij helpen enkel jou persoonlijk als gebruiker in het voorzien van de behoefte om een Sitter met skills te vinden en te boeken. Je mag ons Platform daarom niet zonder onze toestemming gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wij vinden het ook niet leuk en staan niet toe dat je (contact)gegevens van onze Sitters aan anderen geeft of buiten ons om contact zoekt met onze Sitters voor een (oppas)dienst.

Wij doen onze uiterste best en investeren veel om voor onze Gebruikers de fijnste Sitters te vinden! Mochten we er toch achter komen dat dit gebeurt of in het verleden heeft plaats gevonden dan zullen we een direct opeisbare geldboete van EUR 500,- aan je opleggen.

Artikel 5 Werkwijze. Het vinden en boeken van een Sitter. Totstandkoming

Oppasovereenkomst

Werkwijze

Hier zijn we dan aangekomen bij waar het voor ons allemaal om draait; jou als Gebruiker van ons Platform matchen aan die lieve, professionele, getalenteerde Sitter die bij jouw kinderen past! Dit is een kwestie van vraag (Gebruiker) en aanbod (Sitter). Wij bieden enkel een onafhankelijk Platform om Gebruikers en Sitters te verbinden. Daarnaast bieden we via Mollie de mogelijkheid de Sitter te betalen voor de geleverde (oppas)dienst.

Tegen het betalen van een vergoeding oftewel het afsluiten van een membership, kun je gebruik maken van onze zoekfunctie en zo met een Sitter tot een Oppasovereenkomst komen. Op deze Oppasovereenkomst komen we later in dit artikel 5 terug.

Op het platform voer je de gewenste datum, tijd en je voorkeur voor een speciale skill in.

Er wordt dan gezocht naar beschikbare Sitters die aan je gestelde eis voldoen. Gebruikers kunnen op basis van het profiel van de beschikbare Sitters zelf een oordeel vormen over de eigenschappen en kwaliteiten van deze Sitter.

Topsitters geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare Sitters op het Platform. Wij zijn niet verplicht tot enig resultaat van onze zoekfunctie of van de gekozen Sitter.

Het vinden en boeken van een Sitter

Je maakt op basis van de profielen van de beschikbare Sitters zelf een keuze voor (maximaal drie) Sitters die je uiteindelijk een boekingsaanvraag doet. Let hierbij ook op de

Regeling dienstverlening aan huis! Het Topsitters platform stuurt automatisch deze boekingsaanvraag door aan de geselecteerde Sitter(s). Is er naar meer dan een Sitter een boekingsaanvraag gestuurd dan zal de Sitter die het eerste deze aanvraag accepteert aan je verbonden worden.

De Sitter bepaalt overigens geheel zelfstandig of hij/zij de (oppas)dienst zal vervullen. Topsitters heeft hier geen mening over dan wel invloed op.

Wijst een Sitter de boekingsaanvraag af, dan kan je natuurlijk meteen opnieuw een passende vervangende Sitter zoeken en boeken op ons Platform.

Totstandkoming Oppasovereenkomst

De Gebruiker accepteert met het doen van een boekingsaanvraag de voorwaarden van de oppasovereenkomst. De Sitter gaat met het accepteren van de boekingsaanvraag akkoord met de voorwaarden van de oppasovereenkomst.

Dus met het accepteren van de boekingsaanvraag door de Sitter komt er automatisch een oppasovereenkomst (zie De opdrachtovereenkomst tot dienstverlening, te vinden op www.topsitters.nl) tussen de Gebruiker en de Sitter tot stand.

Wij vinden het fijn als zowel onze Gebruikers als Sitters bij voorbaat weten wat er afgesproken is tussen hen. Het is niet alleen netjes om afspraken met de Sitter vastgelegd te hebben, het is ook nog een heel handig en duidelijk voor beide partijen. Topsitters is geen partij bij de Oppasovereenkomst, de relatie tussen Topsitters en de Sitter kwalificeert in geen geval als arbeidsovereenkomst.

Artikel 6 De Oppasovereenkomst

Als alles goed is gegaan heb je nu een Sitter geboekt en hiermee is de Oppasovereenkomst tussen jullie tot stand gekomen. Voor de bepalingen van de Oppasovereenkomst verwijzen we naar De opdrachtovereenkomst tot dienstverlening.

Deze is te vinden op www.Topsitters.nl en kan worden opgeslagen en afgedrukt.

Topsitters neemt verder uitsluitend de betalingsafhandeling tussen de gebruiker en de Sitter over. Als Gebruiker geef je voor deze betalingsafhandeling uitdrukkelijk opdracht aan Topsitters. Het op het Platform vermelde uurtarief komt overeen met de prijs voor een uur ‘werk’ van de Sitter. Deze prijs is inclusief de 12% (transactie)kosten van Topsitters voor assistentie bij administratieve procedures. De hoogte van de totale transactievergoeding die door Topsitters gerekend wordt is dus afhankelijk van de duur van de oppasdienst.

Wij adviseren je, wanneer je de Sitter in kwestie voor de eerste keer boekt, even contact met hem/haar op te nemen om bijvoorbeeld vooraf een kwartiertje kennis te maken met elkaar. Deze kennismaking van maximaal 15 minuten is uiteraard kosteloos.

Je verbindt je ertoe de Sitter voor de geboekte (oppas)dienst te betalen.

Als Gebruiker ben je verplicht alle informatie en middelen te verstrekken die nodig zijn voor de Sitter om de (oppas)dienst goed uit te voeren. Je geeft de Sitter zelf instructies en richtlijnen over de te verrichten (oppas)dienst. Zorg ervoor dat de afspraken die je maakt met de Sitter niet in strijd zijn met wet- en regelgeving, waaronder de Regeling dienstverlening aan huis. Komen wij erachter dat er toch dergelijke afspraken zijn gemaakt dan geldt dit als een buitengewone rechtstoestand op grond waarvan deze Gebruikersovereenkomst meteen en zonder kennisgeving beëindigd wordt.

De Sitter zal geheel naar eigen idee, inzicht en voor eigen rekening en verantwoording de (oppas)dienst vervullen en uitvoeren. Wij screenen onze Sitters maar hebben geen zeggenschap of bemoeienis over hoe hij/zij de (oppas)dienst uitvoert. Wij kunnen ook geen garantie geven over de kwaliteit van de (oppas)dienst die de Sitter levert. Wij controleren niet of de oppasovereenkomst nageleefd wordt. Als Gebruiker moet je zelf bepalen of alles in overeenstemming met de door jullie gemaakte afspraken is uitgevoerd.

Je kan altijd contact met ons opnemen via support@top-skills.nl hierover! Wij proberen je vragen te beantwoorden en zullen klachten in behandeling nemen. Topsitters bepaalt of de vraag en/of klacht gegrond is.

Artikel 7 Kwaliteitsbeoordeling van de (oppas)dienst.

Als Gebruiker kan je op het Platform opmerkingen achterlaten over de kwaliteit van de uitgevoerde (oppas)dienst. Het doel hiervan is andere Gebruikers een garantie te bieden van de talenten van de Sitter. De beoordeling moet in geen geval betrekking hebben op Sitter als persoon maar wel op haar/hem als Sitter en op de geleverde (oppas)dienst.

Denk bij je beoordeling aan criteria zoals; Stiptheid, sociaal bewustzijn, communicatieve vaardigheden, omgang met kinderen, enthousiasme, over kunnen brengen van talent(en), etc.

Wij vragen je om geen beledigingen, smaad of andere niet relevante inhoud te plaatsen die in strijd is met de goede zeden, goede smaak, de wet in het algemeen en in het bijzonder het wetboek van strafrecht.

Je geeft Topsitters met het inzenden van je beoordeling kosteloos ongelimiteerd naar tijd en omvang het gebruiksrecht van deze beoordeling en opmerkingen hierbij. Wij mogen vrij beschikken over deze beoordelingen en opmerkingen en deze via het Platform publiceren en verstrekken aan derden.

Topsitters behoudt zich het recht voor om beoordelingen en/of opmerkingen niet te publiceren of te verwijderen in geval van misbruik of als de beoordeling/opmerking ongepast lijkt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van Topsitters

In dit artikel zullen we misschien een paar dingen herhalen. Wij vinden het fijn als dingen duidelijk en transparant zijn. Niet alleen voor ons maar ook voor onze Gebruikers. Heb je vragen over dit artikel of misschien is iets niet helemaal duidelijk, bel of mail ons dan!

Topsitters is niet verantwoordelijk voor de verstrekte onjuiste, ongeldige of onvolledige informatie/gegevens door de Gebruiker en/of de Sitter. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit, ook niet voor het eventuele misbruik van informatie.

Topsitters is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit de ongeoorloofde werving van persoonlijke gegevens door derden, denk hierbij aan het hacken van onze databank. Heb je derden zelf toegang tot je account verleend en maken deze misbruik hiervan dan is Topsitters hier niet aansprakelijk voor.

Indien je (persoons)gegevens aan een Sitter verstrekt, doe je dit geheel op eigen risico, Topsitters is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.

Topsitters is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen van het wel of niet van toepassing zijn van de Regeling dienstverlening aan huis.

Wat er tijdens het oppassen gebeurt is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en de Sitter. Wij adviseren Gebruikers en Sitter een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering af te sluiten!!

Topsitters sluit geen overeenkomst(en) af namens en/of ten behoeve van de Sitter of de Gebruiker van de (oppas)dienst. Gebruikers en Sitters sluiten rechtstreeks onderling een overeenkomst (oppasovereenkomst) via het Platform af. Omdat wij geen partij zijn bij deze Oppasovereenkomst zijn wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de wijze van uitvoering en/of de voltooing van deze overeenkomst c.q. de (oppas)dienst.

Topsitters wijst uitdrukkelijk alle mogelijke claims inzake aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, met inbegrip van vorderingen, diensten, directe of indirecte schade, bewust of onbewust, met of zonder aanwijzingen, onthuld of niet, op welke manier dan ook in relatie tot de bovengenoemde aangelegenheid.

Mochten er klachten zijn over de wijze van uitvoering van een (oppas)dienst en komen jullie er samen niet uit? Dan vinden wij het fijn als dit gemeld wordt, wij kunnen dan bemiddelen bij geschillen tussen de Gebruiker en Sitter.

Topsitters is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder ook begrepen gevolgschade, vertragingsschade, reputatieschade, gederfde omzet/winst, gemiste besparingen, zuivere vermogensschade, verlies van gegevens en immateri le schade verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik van het Platform.

De in deze Gebruikersvoorwaarden opgenomen beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid aan de zijde van Topsitters in de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst.

Indien Topsitters desalniettemin aansprakelijkheid is voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar, uit hoofde van de door Topsitters gesloten aansprakelijkheidsverzekering, uitkeert. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag van maximaal eenmaal de jaarlijkse gebruiksvergoeding.

Alle aanspraken jegens Topsitters die niet binnen 12 maanden na hun ontstaan bij Topsitters zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 9 Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Topsitters voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met het gebruik van het Platform door Gebruiker, de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst en/of de Oppasovereenkomst schade lijden.

Indien Topsitters uit dien hoofde door derde(n) mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Topsitters zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Gebruiker verwacht mag worden. Mocht je als Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Topsitters, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Topsitters en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

Nogmaals Gebruiker en Sitter zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 10 Herroeping

Omdat het afsluiten van een/ de Gebruikersovereenkomst bij ons online gebeurt valt dit onder ‘koop op afstand’. Als Gebruiker kan je dan volgens de wet, zonder opgaaf van reden, de Gebruikersovereenkomst binnen veertien dagen na het aangaan van het met Topsitters herroepen. Dit is je ‘bedenktijd’. Je kunt herroepen binnen veertien dagen door Topsitters duidelijk schriftelijk per email hiervan op de hoogte te brengen.

Het is helaas niet meer mogelijk te herroepen zodra er binnen deze veertien dagen een boekingsaanvraag heeft plaatsgevonden en deze is geaccepteerd door de geselecteerde Sitter. Dit heeft echter geen invloed op het recht om het op enig moment op te zeggen zoals in artikel 12 wordt besproken.

Valt de laatste, veertiende dag, in een weekeinde of op een nationale feestdag dan eindigt de bedenktijd op de eerstvolgende werkdag.

Topsitters zal het volledige reeds betaalde bedrag binnen veertien dagen terugstorten op uw rekening.

Artikel 11 Annulering van een geboekte (oppas)dienst

Helaas kan het soms gebeuren dat je een reeds geboekte (oppas)dienst moet annuleren.

Bij het boeken van een Sitter sluiten jullie onderling een oppasovereenkomst. Op basis van deze oppasovereenkomst is een annulering door de Gebruiker van de geboekte (oppas)dienst;

* tot 24 uur voor aanvang van de (oppas)dienst kosteloos.

* binnen 24 tot 6 uur voor aanvang van de (oppas)dienst brengt Topsitters namens de

Sitter een bedrag in rekening ter hoogte van anderhalf (1.5) uur gelijk aan het uurtarief dat

staat voor de eerste anderhalf uur van deze geboekte Sitter. Dit bedrag is inclusief de assistentie bij administratieve procedures/annuleringskosten.

* binnen 6 uur tot 0 uur voor aanvang van de (oppas)dienst brengt Topsitters namens de

Sitter een bedrag in rekening ter hoogte van drie (3) uur gelijk aan het uurtarief dat staat voor de eerste drie uur van deze geboekte Sitter. Dit bedrag is inclusief de assistentie bij

administratieve procedures/annuleringskosten.

Op basis van de tussen Gebruiker en Sitter onderling gesloten oppasovereenkomst kan een Sitter een boeking van een (oppas)dienst kosteloos annuleren zonder enige vergoeding aan de Gebruiker en/of Topsitters.

Topsitters behoudt zich het recht voor om, in het geval van excessieve annuleringen door een Gebruiker en/of Sitter hem/haar de toegang tot het Platform te ontzeggen.

Artikel 12 Membership. Opzeggen membership

Membership

In artikel 3 en 4 hebben wij het al eerder genoemd. Om toegang tot het Platform te krijgen is het afsluiten van een membership een eerste vereiste.

Als Gebruiker ben je bekend met het feit dat je een membership aangaat voor de bij registratie gekozen en met ons overeengekomen looptijd. Het membership gaat direct in wanneer je bij registratie op ‘versturen’ klikt.

De hoogte van de membershipkosten zijn terug te vinden op www.Topsitters.nl onder ‘Tarieven’.

Opzeggen membership

Memberships aangegaan voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld een jaar membership, kunnen tussentijds niet opgezegd worden.

Memberships aangegaan voor onbepaalde duur of memberships die stilzwijgend verlengd zijn na afloop van de oorspronkelijke duur kunnen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand.

Opzeggen van het membership kan in het persoonlijke account van de Gebruiker onder ‘Membership opzeggen’. Zeg tijdig op om te voorkomen dat er membershipskosten voor de daaropvolgende maand in rekening worden gebracht!

Opzegging maakt betalingsverplichtingen aan de Sitter(s) voor reeds geleverde (oppas)diensten niet ongedaan.

Opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn heeft geen gevolgen voor boekingen die plaatsvinden in de laatste kalendermaand van het membership. Boekingen gemaakt door de Gebruiker voor in de periode na de be indiging van het membership door opzegging moeten v  r het aflopen van het membership geannuleerd zijn.

Artikel 13 Facturering membership. Facturering na een (oppas)dienst

Facturering van de membershipskosten

Indien je als Gebruiker kiest om je te registreren en een membership af te sluiten dan krijgt Topsitters een machtiging via een e-mandate om via SEPA-incasso maandelijks de membershipskosten af te schrijven.

Indien een automatische incasso niet slaagt zal Topsitters het bedrag alsnog proberen te innen. Topsitters kan ook verzoeken om een separate overboeking te doen. Bij niet tijdige betaling is de Gebruiker zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum dat je als Gebruiker in verzuim bent worden alle voor de resterende duur van het membership verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen 45 dagen na deze opeisbaarheid te worden voldaan. Staat het bedrag meer dan 45 dagen open dan heeft Topsitters het recht de Gebruikersovereenkomst te ontbinden. Uitstaande bedragen zijn dan onverminderd verschuldigd.

Indien je als Gebruiker in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van je betalingsverplichting, dan komen alle redelijke kosten die Topsitters buiten rechte moet maken om de geldvordering te innen voor rekening van de Gebruiker.

Facturering na een (oppas)dienst

Topsitters faciliteert het betalingsverkeer van de Gebruiker aan de Sitter via de (derdengeld) rekeninghouder Mollie, ofwel Stichting Mollie Payments.

Gebruiker en Sitter komen na een voltooide (oppas)dienst samen de werkelijke oppasduur overeen, de Sitter bevestigd deze in zijn/haar account. Na iedere voltooide en bevestigde (oppas)dienst stuurt Topsitters namens de Sitter de factuur naar de Gebruiker. Per email zal de Per email zal de gebruiker op de hoogte gebracht worden, en eventueel later herinnerd worden, dat de factuur in het Gebruikersprofiel klaar staat om betaald te worden aan de Sitter. Als Gebruiker geef je Topsitters uitdrukkelijk opdracht om via de (derdengeld)rekeninghouder Mollie de betaling aan de Sitter te doen. De automatische (door)betaling van de Gebruiker aan de Sitter zal binnen 5 kalenderdagen zal worden gedaan.

Bezwaren van de Gebruiker tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur schriftelijk aan Topsitters gemeld te worden.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

Topsitters mag registratie van een Gebruiker weigeren, het Gebruikersprofiel (gedeeltelijk)

blokkeren of verwijderen, de Gebruiker de toegang tot het Platform al dan niet tijdelijk ontzeggen of meteen en met directe ingang de Gebruikersovereenkomst ontbinden indien:

*De Gebruiker zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

*Er omstandigheden aanwezig zijn op grond waarvan Topsitters vreest dat de Gebruiker zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen;

*De Gebruiker in strijd handelt met de Gebruikersvoorwaarden;

*Topsitters gegrond geachte klacht(en) over de Gebruiker van Sitter(s) ontvangt;

*De Gebruiker in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift of in strijd handelt met de goede zeden of de openbare orde.

Artikel 15 Wijzigingen

Gebruikersvoorwaarden

Topsitters behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de Algemene voorwaarden van toepassing op de Gebruiker te wijzigen van tijd tot tijd. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de bestaande Gebruikersovereenkomsten.

Topsitters zal de aankomende wijzigingen van de Gebruikersvoorwaarden schriftelijk bekend maken aan de Gebruiker. De wijzigingen treden dertig (30) dagen na de bekendmaking in werking. Indien je de wijzigingen niet wil accepteren dan kan je tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Gebruikersovereenkomst schriftelijk tegen die datum opzeggen.

Oppasovereenkomst

Topsitters is gerechtigd de Oppasovereenkomst in overeenstemming met wettelijke voorschriften te wijzigen. Topsitters zal de aankomende wijzigingen van de

Oppasovereenkomst schriftelijk bekend maken aan de Gebruiker en Sitter. De wijzigingen

treden dertig (30) dagen na de bekendmaking in werking. Gebruiker en Sitter aanvaarden de wijzigingen automatisch indien hij/zij deze niet binnen dertig dagen na de bekendmaking weerspreken. Van wijzigingen gaat geen terugwerkende kracht uit, ze gelden altijd voor de toekomst.

Prijswijzigingen

Topsitters behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de website www.topsitters.nl vermelde prijzen te wijzigen. Membershipskosten, prijzen van onze service en/of onderdelen hiervan kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Prijswijzigingen gaan dertig (30) dagen na de aan de Gebruiker schriftelijke bekendmaking in.

Artikel 16 Toepasselijk recht. Bevoegdheid rechter. Nietigheid

Met betrekking tot de Gebruikersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Topsitters en Gebruiker en/of tussen Topsitters en Sitter zullen worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Blijken een of meerdere van de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk nietig te zijn of te zijn geworden, dan blijven wij (Gebruiker en Topsitters) aan het overblijvende gedeelte verbonden.